ESAP

Dit artikel ook beschikbaar in / Cet article également disponible en: Français


The Small Business EmergencySubscription Assistance Program (ESAP)

De huidige crisis is echter ver van bedwongen.  Daarom werkte Zoho in samenwerking haar partners – waaronder SalesBridge – vandaag het EASP – het Emergency Subscription Assistance Program – uit.

Zoho zal de 3 komende maanden voor bedrijven géén licentiekosten aanrekenen.

Voor wie is het? Het programma is bedoeld voor de kleine zakelijke klanten van Zoho met 25 of minder werknemers die zwaar worden getroffen door de economische ontwrichting. Kleine bedrijven zijn de sleutel tot ons succes en dit is voor ons het moment om u extra bij te staan, om iets terug te kunnen geven aan onze klanten die ons vertrouwen hebben geschonken. Welke producten en diensten vallen onder het programma? ESAP dekt alle Zoho-toepassingen die onze klanten momenteel gebruiken, maar er gelden enkele limieten voor bijvoorbeeld producten die op basis van het gebruik zijn geprijsd (bijv. extra subscribers voor nieuwsbrieven). Hoe werkt het programma? Check even de volledige voorwaarden voor dit programma op de website van Zoho. U vindt er eveneens onderaan de pagina de link naar het inschrijvingsformulier voor dit project. Zoho zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en dan beslissen. Eenmaal goedgekeurd, zal Zoho uw huidige abonnement bekijken en u in de Zoho-Wallet credits toekennen die gelijk zijn aan drie maanden van uw factuur. U kunt de toegekende credits vervolgens naar eigen inzicht gebruiken. DE VOORWAARDEN

  1. Het programma staat alleen open voor betalende klanten van ten minste één Zoho-product voor een periode van minimaal één jaar, die eindigt in februari 2020.
  2. Alleen klanten met 25 of minder werknemers in de gehele organisatie komen in aanmerking voor dit programma.
  3. Toegekende portemonnees zullen 3 keer het maandelijkse abonnementsgeld bedragen dat de klant in de maand februari 2020 voor alle Zoho-producten heeft betaald. Dit is beperkt tot $2.000 per klant.
  4. Een klant kan zich slechts één keer aanmelden en zijn aanmelding later niet meer wijzigen, dus zorg ervoor dat uw gegevens kloppen.
  5. Eenmaal toegekend worden de portemonnees niet meer verhoogd.
  6. Credits die aan een organisatie zijn toegekend mogen alleen door de admin gebruiker op zijn account worden gebruikt en niet door een andere gebruiker.
  7. Zoho behoudt zich het recht voor om elke aanvraag goed te keuren of af te wijzen en deze beslissing is definitief.
  8. Indien Zoho een verkeerde voorstelling van zaken vindt in een aanvraag, hetzij op het moment van indiening, hetzij later, behouden wij ons het recht voor om die klant uit dit programma te verwijderen.
  9. Zoho behoudt zich het recht voor om dit programma op elk gewenst moment te beëindigen en geen extra aanvragen in te dienen.

TOT SLOT NOG DIT… Neem voordat u zich aanmeldt even de tijd om te overwegen of u dit echt nodig heeft. Als je dit programma niet nodig hebt en toch een aanvraag indient, ontneem je misschien de hulp van een organisatie die wél steun nodig heeft.

 

 

Een boodschap van Zoho CEO Sridar Vembu