De mens als maat van alle dingen: waarom u Zoho Analytics nodig hebt.

De mens als maat van alle dingen: waarom u Zoho Analytics nodig hebt.

De afgelopen dagen stonden in het teken van data, big data, de technologische evolutie en Zoho Analytics die ons in staat hebben gesteld die grote hoeveelheden aan gegevens tot objectieve waarheden te reduceren.
Van waar komt toch die fascinatie van de mens om grote hoeveelheden gegevens trachten te verkleinen?  De gedachte voert me terug naar ongeveer 500 jaar voor onze tijdrekening naar de sofisten, die stelden: “De mens is de maat van alle dingen” wat wijst op de overtuiging dat waarheid subjectief is, dat ieder mens over de dingen een andere mening kan hebben.
De mens is de maat van alle dingen
De grondlegger van deze stelling vinden we terug bij de sofisten, en in het bijzonder bij Protagoras (490 – 420 v.Chr).  Protagoras was een agnosticus en zijn overtuiging blijkt duidelijk uit de openingszin van een van zijn bekendste boeken, “Over de Goden”.   Hij schrijft: “Voor wat betreft de goden kan ik niet weten of zij bestaan of niet. Er is geen absoluut criterium te vinden waaruit blijkt dat er goden zouden bestaan, net zomin als er een absoluut criterium te vinden is waaruit blijkt dat naakt over straat lopen verkeerd zou zijn.”
Aangezien het al dan niet bestaan van Goden niet voor het menselijk verstand toegankelijk is, kunnen zij beter vertrouwen op hun eigen oordeel dat tot stand komt op basis van het zintuiglijk waarneembare.   Deze scepsis komt terug bij alle sofisten wanneer zij over de belangrijke levensvragen nadenken.
De gedachte aan die poging tot reductie brengt me terug naar een boek dat al bijna 30 jaar in mijn boekenkast staat, en dat ik regelmatig ter hand neem om me te vergapen aan de pareltjes die in de 15de eeuwse abdijen werden geproduceerd in de perkamenten.
‘Les Très Riches Heures du duc de Berry’ voert me terug naar die tijd waarin teksten met de hand werden overgeschreven en ‘verlucht’ met prachtige ‘miniaturen’.  Vreemd genoeg wordt er voor het woord ‘miniatuur’ en ‘mini’ – waar we zo vaak gebruik van maken in combinatiewoorden – nauwelijks aandacht besteed aan de etymologie ervan.  Wij zien het als de vaak gebruikte uitdrukking ‘in het klein’ om kunstwerken te beschrijven, zowel als bijvoeglijk naamwoord als zelfstandig naamwoord.
De etymologische onderbouw van het woord is als volgt:
– Minio (Latijn): De kleur rood.
– Minium (Latijn): Rood loodpigment.
– Miniare, Miniate (Latijn) Miniato (Italiaans): Rood kleuren.
– Miniatura (Latijn): de combinatie van ura ‘weergeven met’ en minium.
Aanvankelijk was de betekenis beperkt tot het weergeven met minium, maar geleidelijk aan werd het geassocieerd met de decoratie en vervolgens specifiek met de picturale beeldtaal.
Interessant is dat het Italiaanse meervoud van miniatura miniatuur is.
Dit filosofisch en historisch inzicht helpt ons in onze benadering van de rapporteringsvraag van onze klanten, want in dat inzicht zit de link met wat wij als consultants voor Zoho Analytics doen.
Vooreerst stelt deze geweldige applicatie ons in staat om enorme hoeveelheden gegevens bij te houden en te reduceren tot wat wij kunnen begrijpen, door het te reduceren op onze maat.  Vervolgens kunnen we – net zoals de miniatuurschilders destijds het verhaal ook laten verschijnen onder de vorm van kleine rapporten, grafieken en dashboards.
Aan de hand van die miniaturen bent u professioneel gewapend om uw (zakelijke) verhaal te vertellen.  Als u uw verhaal vertelt aan de hand van uw inzichten met Zoho Analytics reduceert u de complexe wereld op tot op de maat van uw toehoorders.
Jawel, de mens is de maat van alle dingen.
Wil u meer weten?
Contacteer ons op +32 (0)59 790 530 of mail ons op hello@salesbridge.be